تادانه

رمان «رز گمشده» در نشر آموت نقد شد
به گزارش خبرگزاری ایسنا ... اینجا
به گزارش خبرگزاری مهر ... اینجا
به گزارش سایت ِ مد و مه ... اینجا
به گزارش خبرگزاری کتاب ... اینجا


عکس‌ها: رضا جمعه‌پور

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment