تادانه

رونمایی از «بوطیقای روایت در مثنوی»
کتاب «بوطیقای روایت در مثنوی» رونمایی می شود.
کتاب «از اشارت های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی» نوشته دکتر حمید رضا توکلی شنبه، هجدهم دی ماه ساعت 17:30 در فرهنگسرای کومش ِ سمنان معرفی، رونمایی و نقد می شود.
این جلسه با حضور نویسنده و منتقدان: دکتر مسعود جعفری، دکتر ناصر رحیمی، دکتر قربان ولیئی، دکتر محمد دهقانی، دکتر حسن اکبری بیرق برگزار می شود.
شرکت برای همه آزاد است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment