تادانه

یکی از رنگ های ایران
پاییز برای این «پادشاه فصل ها»ست که رنگ رنگ است و ایران به این دلیل زیباست که مملکت رنگ ها و چهره ها و فرهنگ هاست.
همیشه آرزویم بوده و هست که استخدام جایی بشوم (چون خودم ارث میراثی بهم نرسیده) و بیفتم توی در و دشت این خاک (کاری که چند سال قبل می کردم به کمک ِ همشهری امارات). دوست داشته ام بروم در خاک آذربایجان، قدم بزنم و حرف بزنم با زنان و مردانش. بروم به کردستان و همسخن بشوم با سنندجی ها و اورامانی ها و … قدم بردارم سمت گیلان و مازندران. خاک پاک ِ خوزستانی ها بشوم. عاشق خراسان بمانم همچنان. دلتنگ بلوچستان بشوم از یاد خاک و بوی گرما.
مگر می شود آدم، اصفهان و یزد و همدان و زنجان و سمنان و شیراز و … داشته باشد و آن وقت از چیزهایی بنویسد که مال خودش نیست؟
مگر می شود آدم، ایرانی باشد و آن وقت ترانه های خارجی گوش کند؟
مگر می شود …
ای خاک!
آرزو دارم زودتر خاک پایت بشوم؛ ای ایران.

همیشه کارهای «مینو صابری» را دیده و دنبال کرده بودم اما نه به جدیت امروز. فقط به طور مثال کارهایی که درباره موسیقی ترکمن کرده. دستش را می بوسم و افتخار می کنم که با او هم میهن هستم.موسیقی ترکمن تصویری است ... متن - MP3
نی‌نواز تحت تاثیر صدای‌ام بی‌هوش شد ... متن - MP3
هر قوم یک «تاج» دارد؛ ترکمن دو تاج ... متن - MP3
جُوق‌جُوق و ذکر خنجر؛ در موسیقی ترکمن ... متن - MP3
از چراندن گوسفند و سر جالیز تا جشنواره‌ها ... متن - MP3
دختران ترکمن بوسیله‌ی زنبورک با هم حرف می‌زدند ... متن - MP3
سولماز؛ اولین زن سرپرست گروه موسیقی ترکمن ... متن - MP3
ترکمن‌ها به موسیقی‌درمانی اعتقاد دارند ... متن - MP3
لآله؛ ناله‌ی دل‌خراش دختر ترکمن ... متن - MP3
این نی مانند انسان حرف می‌زند ... متن - MP3

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment