تادانه

كتاب را نفس بكش
دنياي «كتاب»، دنيايي است پر از شهرهاي كوچك و بزرگ، با هوايي كه هيچ ترافيكي آلوده‌اش نمي‌كند. دنيايي كه تو مي‌تواني بي‌واسطه و بي‌هراس به آن وارد شوي و از آن بياموزي و راه و رسم بهتر زيستن و بيشتر دانستن را فرا بگيري. اگر دلتنگ هوايي هستي كه تازه‌ات كند؛ «كتاب» را نفس بكش!
كتاب؛ دوماهنامه تخصصي نقد، معرفي و بررسي تازه‌هاي نشر در موضوعات مختلف از جمله شعر، داستان، انديشه،تاريخ، طنز و ... است. از جمله مطالب خواندني اين شماره «كتاب» گفت‌وگو با مسعود كيميايي است درباره شعرها و داستان‌هايش. گفت وگو با فريدون فرياد درباره ترجمه‌هاي اخيرش از شعر يونان، گفت‌وگو بادكتر محمد بهشتي درباره معماري ايراني به بهانه انتشار كتاب «مسجد ايراني»، مصاحبه‌اي كوتاه با محمد يعقوبي درباره نمايشنامه «خشكسالي و دروغ»، گفت‌وگو با سيد مهدي شجاعي درباره آخرين اثر منتشر شده‌اش «سقاي آب وادب»، گفت و گو با فريد جواهر كلام درباره ترجمه كتاب« تاريخ سياسي هخامنشي» گفتگو با مهدي محبي كرماني درباره مجموعه داستان طنز »كت زوك» و ... از ديگر مصاحبه‌هاي خواندني اين مجله‌اند.
نقد مهدي عباسي مقدم بر كتاب «نظركرده» نوشته فرشته بهرامي، نقد رضا نجفي بر كتاب «زير درختان ممنوع» گزيده شعر هاينريش هاينه ، نقد علي عبداللهي بر كتاب «در محفل شاعران مرده» ترجمه مهشيد ميرمعزي و ...
كتاب را از روزنامه‌فروشي‌ها و كتابفروشي‌هاي معتبر تهيه كنيد.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment