تادانه

گفتگو با مترجم ايراني ساکن استانبول


ماجراجویی شازده کوچولو در ترکیه
گفتگوی «سجاد صاحبان زند» با «بهروز دیجوریان» مترجم رمان «رز گمشده» نوشته سِردار اُزکان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment