تادانه

«از شب دست کشیدم» مجوز گرفت
دومین دفتر شعر سارا افضلی با عنوان «از شب دست کشیدم» دربرگیرنده 44 قطعه شعر در قالب سپید توسط نشر آموت در دست چاپ است. توصیف عناصر طبیعت در فضای شهری از ویژگی‌های اشعار این دفتر به حساب می‌آید.

افضلی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: نخستین دفتر شعرم با عنوان «درخت بارید» در تابستان 1385 توسط انتشارات بن‌گاه منتشر شد. بر همین اساس دومین دفتر شعرم سروده‌های من طی سال‌های 1385 تا بهار 1389 را دربر می‌گیرد.

وی با تاکید بر مطالعه اشعارش پیش از چاپ توسط چند منتقد شعر ادامه داد: افرادی که پیش از انتشار اشعار من‌را مطالعه کردند معتقدند این اشعار نسبت به شعرهای دفتر پیشین من از نظر تکنیک شعری، زبان و اندیشه قوی‌تر شده‌اند.

این شاعر با اشاره به این که تا 20 سالگی در قالب کلاسیک شعر می‌سروده است اظهار داشت: پس از آن به قالب سپید و آزاد روی آوردم بنابراین اشعارم از نظر زبانی در مجموعه اول تا حدودی تحت تاثیر زبان اشعار کلاسیک بود.

وی اشعار مجموعه پیشین خود را تحت تاثیر وضعیت متغیر زندگی‌اش دانست و افزود: سروده‌های دفتر شعر «درخت بارید» تحت تاثیر فضای شهری نیستند و می‌توانم بگویم بیشتر در همان چهاردیواری خانه تعریف شدند. همچنین به‌طور کلی گرایش به طبیعت در اشعار من دیده می‌شود.

افضلی در ادامه توضیح داد: در مجموعه دوم نیز گرایش به طبیعت در اشعارم دیده می‌شود؛ اما این عناصر در فضای شهری تعریف می‌شوند. به عبارت دیگر در نگاه نخست طبیعت و فضای وسیع خارج شهر در ذهن خواننده ترسیم می‌شود؛ اما بعد فضاهای شهری را توصیف می‌کند.

وی درباره موضوع این شعرها تاکید کرد: موضوع این اشعار بیشتر پیرامون شخص من دور می‌زند. می‌توانم بگویم چندان دغدغه اجتماعی در این شعرها نداشته‌ام و تنها مشغولیت‌های ذهنی خودم را بیان کرده‌ام. به عبارت دیگر این اشعار گفت‌و‌گویی میان من با من است. همچنین فعل متکلم‌وحده را در این اشعار زیاد به‌کار گرفته‌ام.

مجموعه شعر «از شب دست کشیدم» دومین دفتر سارا افضلی به تازگی مجوز انتشار را دریافت کرده و به زودی توسط نشر آموت منتشر می‌شود.

* همین خبر در خبرگزاری مهر

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment