تادانه

یک تجربه؛ جهت اطلاع
رمان نویسی «چارلز بوکفسکی» از زمانی شروع شد که در سال 1970 «جان مارتین» مدیر انتشارات بلک اسپرو از او خواست تا یک رمان بنویسد، چون به نظرش داستان از شعر پرفروش تر بود. دو هفته بعد تلفن مارتین زنگ خورد.
بوکفسکی: «تمومش کردم.»
مارتین: «چی رو؟»
«رمانی که خواسته بودی.»
«چه جوری دو هفته ای رمان نوشتی؟»
«از ترسم!»
ترس بوکفسکی این بود که مارتین مقرری صددلاری اش را قطع کند.

* از مقدمه «عامه پسند» نوشته چارلز بوکفسکی، ترجمه پیمان خاکسار/ نشر چشمه/ چاپ سوم

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment