تادانه

شب «اينگه‌بورگ باخمن» برگزار شد
شامگاه گذشته (دوشنبه، 29 آذرماه)، يکي ديگر از شب‌هاي بخارا که به اينگه‌بورگ باخمن - شاعر اتريشي - اختصاص داشت، با همکاري انجمن فرهنگي اتريش در محل اين انجمن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين مراسم، اولريله ويلندر به حاضران در اين شب خوش‌آمد گفت و ابراز اميدواري کرد که بتوانند با همکاري مجله بخارا، شب‌هاي ديگري را نيز به ديگر چهره‌هاي برجسته هنري و ادبي اتريش اختصاص دهند. سخنان خانم ويلندر را ارفع علوي به فارسي برگرداند.

گزارش جلسه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment