تادانه

صدای دو منتقد درباره عروس بید و ...
ایران صدا: این برنامه به نقد و بررسی آثار «یوسف علیخانی» بوی‍ژه مجموعه‌ داستان «عروس بید» اختصاص دارد.
«مهم نیست اشتباه فکر کنید، مهم این است که مستقل فکر کنید.»
«یوسف علیخانی» مصداق بارز این گفته «دوریس لسینگ» (برنده نوبل ادبیات 2007) است. او و علاقه مندان آثارش قطعا اعتقاد ندارند که اشتباه فکر می کند اما بعید می دانم کسی باشد که با گزاره دوم جمله فوق مخالف باشد. او نویسنده ای است که بر بومی نویسی اصرار داشته و با وجود مخالفت منتقدان مختلف،‌ از این مهم دست نکشیده است. در این میان گاهی برخی حسادت ها و مسائلی از این دست هم دخیل و نویسنده به برخی حواشی محکوم شده است. اما فارغ از تمام این حواشی،‌ «علیخانی» بومی نویس،‌ علی رغم انتقاد مخالفان همچنان در «میلک» قدم می زند و به آن آب و هوا خوش است و یک تنه به معرفی زادگاهش مشغول است و پا پس نمی کشد. اما مشکل اساسی در نقد آثار «علیخانی» برخی احتیاط کاری ها بوده است. برخی که آثارش را خوش داشته اند در این گروه نمی گنجد و معضل در میان گروهی است که آثارش را مطرود می دانند. در میان این گروه، برخی کارشناسان و منتقدان به صراحت و نامغرضانه آثار «علیخانی» را به نقد کشیده اند و برخی دیگر،‌ متاسفانه، به سیاق سبک مرسوم در جامعه ادبی امروز ایران، پیش روی نویسنده نوشته هایش را ستوده اند و در پس،‌ غیر از اینها گفته اند. اما ما در این برنامه سراغ مخالفانی رفته ایم که سعی داشته اند بومی نویسی «علیخانی» را بدون غرض نقد کنند و بر سخن شان نیز برهان نظری و معقول داشته باشند.
از شما دعوت می کنم صحبت های «کامران محمدی» (نویسنده و منتقد) و «مجتبی پورمحسن» (نویسنده،‌ مترجم و منتقد) را در این زمینه بشنوید.
پیش از شنیدن برنامه، دقت داشته باشید گفته های منتقدان در صدایِ اصلی، تلخیص شده که می توانید آن را مستقیما بشنوید یا دریافت نمایید. اما چنانچه تمایل دارید گفته های کامل را در اختیار داشته باشید، می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

* با تشکر از یاسر نوروزی

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com