تادانه

The Missing Rose
صفحه های اینترنت رو قدم می زنم! توی دنیای پرفروش های کاغذی(!) سرک می کشم. روی یک عنوان کتاب مکث می کنم: The Missing Rose
ناخودآگاه کنجکاو می شم. چه اسم قشنگی داره! رُز گمشده! دلم می خواد بیش تر در موردش بدونم. شازده کوچولو هم یک گل داشت، یک گل سرخ! چند دقیقه ای سرچ می کنم. کلی صفحه با سطرهای انگلیسی سروکله اشون پیدا می شه! مثل قحطی زده ها تند تند می خونم شون! یک دفعه به خودم میام می بینم چند ساعتیه که همین طور دارم دنبال رز گمشده می گردم! انگار می خوام درست و حسابی پیداش کنم!
خیلی جالبه!!! همه ی منتقدا اون رو با شازده کوچولو مقایسه می کنن!!! جالب ترش این که نویسنده ش،سِردار اُزکان، می گه که کتاب مورد علاقه ش شازده کوچولوئه!!! دوستام کجان که ببینن شازده کوچولو، کتابه آدم بزرگاست؟!!! تازه؟! دوستام کجان که ببینن چه قدر آدم بزرگ توی دنیا شازده کوچولو رو دوست دارن؟!!! آخه رز گمشده به 36 زبون دنیا در 45کشور ترجمه شده!!! دارم ذوق مرگ می شم! با حسرت، سطرهای انگلیسی رو نفس می کشم. این طور که پیداست یک کتاب الهام بخشه، یک کتاب خودیابی(!)... درست مثل شازده کوچولو! ولی ... ! ولی چه فایده؟!!! توی ایران نمی تونم رز گمشده رو پیدا کنم! هرچی دنبالش می گردم، نیست که نیست ... ادامه مطلب

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment