تادانه

ثبت نام یارانه اطلاعات خانوار
برای ثبت نام یارانه در سایت مرکز آمار ایران باید به قسمت سامانه اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایران مراجعه فرمایید. بهتر است قبل از استفاده از سایت یارانه حتما راهنمای ثبت نام یارانه را مطالعه بفرمایید. توجه کنید که مهلت پر کردن فرم ثبت نام بر اساس آخرین رقم کارت ملی سرپرست خانوار است. برای ویرایش اطلاعات اقتصادی خانوار، کسانیکه به تازگی ازدواج کردند، به جای کد رهگیری همان کد ملی سرپرست را وارد کنند.
برای ارسال شماره حساب یارانه به سامانه شماره حساب خانوار به آدرس رفاهی ( یارانه شماره حساب) www.refahi.ir مراجعه فرمایید.
دقت کنید برای ثبت نام یارانه اطلاعات اقتصادی خانوار و اصلاح اطلاعات خانوار مهلت زیادی ندارید. متاسفانه عده زیادی از افراد آشنایی صحیحی برای استفاده و یا پیدا کردن لینک سایت ثبت نام یارانه ندارند.
آدرس اصلی ثبت نام یارانه yaraneh.amar.org.ir
سایت ثبت احوال کشور www.ncr.ir
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment