تادانه

«معجون عشق» به چاپ دوم رسید
کتاب "معجون عشق" شامل گفتگوی یوسف علیخانی با جمعی از نویسندگان داستانهای پر مخاطب از سوی نشر آموت به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل مصاحبه با ر.اعتمادی،‌ فهیمه رحیمی، امیر عشیری، پری‌نوش صنیعی، نازی صفوی، مریم ریاحی، حسن کریم‌پور، تکین حمزه‌لو، مریم جعفری، فریده شجاعی، سیمین شیردل، مژگان مظفری، مهرنوش صفایی و نرگس جورابچیان است.

"معجون عشق" در اوایل سال جاری به چاپ رسید که با توجه به استقبالی که از آن صورت گرفت ناشر پس از چند ماه به تجدید چاپ آن اقدام کرده است.

علیخانی در مقدمه کتاب راجع به انگیزه خود از گردآوردن این گفتگوها نوشته است: به تیراژهای اندک بسیاری از رمانها و مجموعه داستانها فکر می‌کردم و بعد تیراژهای فراوان و تجدید چاپهای خیره کننده کتابهایی که به دستم می‌رسید. برایم جالب بود که چطور می‌توان این اندازه بی‌انصاف بود که اصطلاح "ادبیات عامه‌پسند" را برابر کرد با "ادبیات مبتذل" بدون توجه به مغز کلمات که "عامه پسند" یعنی "مردم پسند" و ادبیات عامه‌پسند مساوی می‌شود با ادبیات مردم پسند؟

این چنین شد که علیخانی به سراغ نویسندگان آثاری از این دست رفت و با آنها گفتگو کرد تا از چند و چون نوع کار و علایقشان سردربیاورد.

کتاب "معجون عشق" با شمارگان 2200 نسخه در 342 صفحه و به قیمت 7500 تومان منتشر شده است.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment