تادانه

حرف حساب!
هر اندازه هم كه آيندگان، نويسنده ای را بزرگ و ستودنی و آموزنده بيابند باز هم در زمان حياتش در چشم معاصران، ضعيف و زبون و بی مزه می آيد. آرتور شوپنهاور
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment