تادانه

بابا جان! کلاس سومی ات مبارک!


عکس آرشیوی - اول مهر 1387 - ساینای کلاس اول

پدر سوخته عید امسال که از من پرسیدند: «کلاس چندمه» و یه بار از دهنم پرید که «کلاس دوم» عصبانی شد و گفت «داره می ره کلاس سوم.»

حالا امروز هم می ره کلاس سوم.

و چه زود دو سال گذشت. اول مهر 1387 که رفت کلاس اول.

درست همین سن ساینا رو داشتم که آمدیم قزوین؛ کلاس اول و دوم را در روستا خوانده بودم. بابام از یک سال قبلش آمده بود قزوین. کارگری می کرد و تازه کار پیدا کرده بود توی کارخانه فرش پارس که تا بازنشستگی هم همون جا موند.


ساینا علیخانی - کلاس سوم - اول مهر 1389

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment