تادانه

درباره «مرضیه قره‌داغی» نقاش و مترجم


مرضیه قره داغی قرقشه، نقاش، سفالگر و مترجم

تا همین امشب نمی دانستم اسمش چیست. ما بهش می گوییم خانم آقای شروه. «عربعلی شروه» مترجم و نقاش معروف همسایه دیوار به دیوار ماست در شهرک فرهنگیان قدیم. چهار پنج سالی است که ما در این شهرک همسایه ایم. قبل از اینکه ما بیاییم شنیده بودم دیوار انتهای شهرک را برداشته و نقشی از شاهنامه بر آن حک کرده. بعد شنیدم دایی همین «رضا هدایت» خودمان است.
بعد خبر داشتم همسرش هم نقاشی می کند و سفال درس می دهد و ترجمه می کند اما باور کنید تا همین امشب نمی دانستم اسمش «مرضیه قره داغی قرقشه» است.
یک ماهی است درست زیر پنجره مجتمع ما و داخل پارک وسط شهرک، مشغول ساختن اثری بود که گاهی از ساینا می شنیدم «دارد پایه چراغ درست می کند».
هر بار هم از کنارش رد می شدم می دیدم ، دور و برش پر است از تکه سفال و خرده شکسته کوزه و بشقاب لعابی.
می دانستم آقای شروه بیش از صد کتاب در حوزه نقاشی و طراحی ترجمه و تالیف کرده است اما نمی دانستم خانم قره داغی هم دست کمی از او نداشته و ندارد و فقط کافی است اسمش را جستجو کنید در گوگل.
تا همین امشب که کارش را تمام کرد. هم آقای شروه بود که ازش عکس بگیرم با اثر انتهای شهرکش؛ صحنه ای از شاهنامه فردوسی. و هم از خانم شروه ، خانم «مرضیه قره داغی قرقشه» مهربان با برج نوری که برافراخته است و برافروخته.
خسته نباشید.


‫مرضیه قره داغی قرقشه و عربعلی شروه


‫عربعلی شروه، نقاش و مترجم

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment