تادانه

آلبوم خصوصی یوسف علیخانی - 1

16 اسفند 1383 - روبه روی قلعه حسن صباح - روستای گازرخان - رودبارالموت شرقی
آغاز مرحله اول گردآوری قصه های مردم رودبار الموت - عکس: افشین نادری

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment