تادانه

بهترين زمان براي رمــــان نويسي
بررسي هاي انجام شده در مورد داستان نويسان پنجاه سال گذشته نشان داده است كه بهترين و كامل ترين سن براي نگارش رمان، سن پنجاه سالگي است. به گزارش بي بي سي، سن ميانگين نويسندگاني كه در ليست پرفروش ترين هاي نيويورك تايمز در صدر قرار گرفته اند، 50 سال است.
اين تحقيق مربوط به فاصله زماني 1955 تا 2004 ميلادي است. بنا به اطلاعات موجود در يك وب سايت نويسندگان و ناشران مستقل، نويسندگان بر خلاف دانشمندان و موسيقي دان ها، با گذشت زمان، كامل تر مي شوند.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment