تادانه

کُتِ زُوک نوشته مهدی محبی مجوز گرفت
مجموعه داستان طنز «کت زوک» نوشته «مهدی محبی» که اخیراً مجوز نشر را دریافت کرده، به زودی توسط نشر آموت منتشر می شود.

مهدی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: "کت" در گویش کرمانی به معنی سوراخ است و "زوک" هم تداعی کننده لوله‌های قدیمی آب است که سفالی بود که با ترکیب هنرمندانه‌ای آب‌بندی می‌شد و بیشتر هم در حمام‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گرفت. ترکیب "کت زوک" هم که عنوان یکی از قصه‌های این مجموعه نیز هست، لوله سوراخی است که آب تازه از آن وارد خزینه می‌شود.

به گفته محبی کرمانی کتاب مذکور حاوی 10 قصه طنز است و به استثنای قصه آخر که سال 46 در مجله "رنگین‌کمان" چاپ شد، عموماً در سال‌های اخیر و در نشریات مختلف به چاپ رسیده‌اند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment