تادانه

دستورالعمل تهیه «معجون عشق»
فرزاد حسنی: وقتی شروع کرده بودم با نویسنده‌هایی گفتگو کنم که معروفند به عامه‌پسند، نه قصد خاصی داشتم و نه فکر می‌کردم دیگرروزی بگویند به‌به و چه‌چه و یا اه‌اه و قه‌قه.
ناگهانی شد همه‌چیز؛ مگر پیش‌ از این نشده بود در دیگر کارها؟
وقتی شروع کرده بودم به گفتگو با نویسندگانی که معروفند به "نسل سوم" مگر تصمیم جدی داشتم که مثلا بشود کتابی که سال 80 در نشر مرکز منتشر شد؟
مگر اصلا می‌شود با برنامه‌ریزی پیش رفت؟
مگر بودجه‌ای داریم که بدانیم چه می‌شود؟
کاری را شروع می‌‌کنیم، شد شد، نشد هم که بدرک!
باید بچه دهات باشی تا ببینی که کنار جوی آب، فراوان فراوان از زیر خاک سر برمی‌آورند سبزه‌هایی که شاید درخت شوند؛ دانه های قیسی که نوک زده، دانه هلو و بادام و فندق و ...
باور کنید خیلی‌هایشان الله‌بختکی است که درخت می‌شوند.
کارهایی هم که تا اینجا انجام داده‌ام همه این‌طور بوده‌اند؛ از "نسل سوم"‌ گرفته تا "عزیز و نگار" تا "گردآوری قصه‌های مردم رودبار و الموت" تا "سفر به اغلب نقاط ایران" تا "گفتگو با نویسندگان مهاجر" تا "نویسندگان افغان" تا ...
یک وقتی می‌بینی می‌شود نسل سوم را به حد نیمه دلخواه رساند؛ قسم می‌خورم هیچ وقت نتوانستم کاری را آن‌طور که برنامه‌ریزی کردم به پایان ببرم، یک وقتی هم می‌بینی مثل آن طرح که در سایت سخن شروع کردم در گفتگو با نویسندگان مهاجرت، نیمه‌تمام نیمه‌تمام ماند؛ به هزار و یک دلیل آشکار و ناآشکار.
"معجون عشق" را وقتی فهمیدم دارد کتاب می‌شود که ماهی گذشته بود از این ویری که افتاده بود در گفتگوگرفتن‌ها از نویسندگان معروف به عامه پسند.
و قبول دارم که نتوانستم همه‌شان را جمع کنم، مثل "مودب‌پور" و "ثامنی" و "حاج‌سیدجوادی" و "شهره وکیلی" که این آخری خودش را اصلا نویسنده عامه‌پسند نمی‌داند و سند اتکایش هم یادداشتی است که چند سال قبل "سیمین دانشور" بر پیشانی کتابش نوشت! مودب‌پور حاضر به گفتگو نشد که نشده تا به حال! نسرین ثامنی تصادف کرده بود و میلی هم نداشت دیده شود! خانم حاج‌سیدجوادی را هم وکیل و همسرشان از گفتگو بازداشتند!
بگذریم کتاب درآمده؛ هست و می‌توان دید؛ خواند یا نخواند یا حتی پرتش کرد؛ مگر کم پرت کرده‌ایم کتاب‌ها را کنار؟
مطالب مختلفی درباره این کتاب نوشته شده که اینجا می‌توانید بخوانیدشان.

اما غرض از این‌همه پرحرفی: فرزاد حسنی، داستان‌نویس و نویسنده کتاب معروف "من آقام یا الاغ" و همنام "فرزاد حسنی" بازیگر و مجری، نگاهی دقیق داشته بر کتاب «معجون عشق». اعتراف می‌کنم وقتی چنین نگاهی را دیدم، حسرت خوردم که کاش پیش از انتشار هر کتاب‌، دلسوزان مان را بشناسیم و کمک بگیریم از آن ها. نقدش اینجاست.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment