تادانه

نسل جديد داستان‌نويسي؛ عصر روشن
چهارمين نشست از سلسله نشست‌هاي «عصر روشن» ويژه‌ي داستان با ميزگرد «نسل جديد داستان‌نويسي ايران» در نخستين پنج‌شنبه‌ي شهريورماه برپا شد.

به گزارش خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست كه روز گذشته (پنج‌شنبه، چهارم شهريورماه) برگزار شد، يوسف عليخاني، حسن محمودي و محمدهاشم اكبرياني داستان خواندند و در ادامه، محمد قاسم‌زاده و عليرضا محمودي ايرانمهر در ميزگردي با موضوع «نسل جديد داستان‌نويسي ايران» به طرح نظرات‌شان پرداختند.

جزییات بیشتر ... کتاب روشن

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment