تادانه

ارمغان فرهنگی
شماره 11 و 12
خرداد و تیر 1389
مدیرمسوول: محمدرضا سلاماتی
سردبیر: داریوش معمار

در این شماره که ویژه داستان نویسی گیلان است، می خوانیم:
مدخلی بر داستان نویسی امروز گیلان (بهزاد موسایی)
داستان نویسی در گیلان (غلامرضا مرادی)
مروری بر ادبیات اقلیمی گیلان (علی صادقی)
بررسی داستانی از بیژن نجدی (فرشاد کامیار)
صد سال داستان و رمان گیلان
ریشه و سیر قصه های امروز در گیلان (محمود طیاری)
و داستان هایی از علی عمو، بیژن نجدی، ابراهیم رهبر، ساسان فتاح، پوروین محسنی آزاد، مجید دانش آراسته، حسن اصغری، محمدرضا پورجعفری، علی قانع، محسن بدرطالعی، مهین خدیوی، لیلا قاسمی، بهناز علیپور گسگری، یزدان سلحشور، ناصر غیاثی، مه کامه رحیم زاده، فرشاد کامیار و ...

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment