تادانه

کتاب هایی که حکم کلاس درس را دارند
یک: «از خشت تا خشت» نوشته محمود کتیرایی، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، سال 1348. خلاصه شده این کتاب سال 1375 به وسیله نشر «ثالث» منتشر شده و در حال حاضر هر دو چاپ این کتاب نایاب است و چاپ سال 1348 با قیمت 120 هزار تومان و چاپ سال 1375 با قیمت 35 هزار تومان در بازار حراجی کتاب ها و دستفروش ها به فورش می رسد. کتاب 457 صفحه است و در آن از آداب و رسوم مردم مسلمان شیعی از زاده شدن تا مردن و برخی از خرافات و معتقدات آن ها سخن رفته است. «از خشت تا خشت» سند مکتوب بسیار بسیار مهمی در عرصه فرهنگ مردم ایران به شمار می رود.

دو: «فرهنگ نام های پرندگان» (در لهجه های غرب ایران؛ لهجه های کردی) و تطبیق آن ها با نام های فارسی و لهجه های محلی دیگر ایرن. تالیف استاد دکتر محمد مکری. چاپ اول این کتاب سال 1325 در چاپخانه پاکتچی منتشر شده و چاپ دوم با تیراژ 250 نسخه به شکل افست در سال 1976 (1355 شمسی) در پاریس تکثیر شد و چاپ سوم آن سال 1361 به وسیله انتشارات امیرکبیرروانه بازار کتاب شده. مولف با دقت قابل توجهی نام پرندگان را استخراج و دنبال کرده و پس از آوردن نام های دیگر پرنده به بیان داستان ها، حکایت ها و باورها درباره این پرندگان پرداخته است.

سه: «شناخت اساطیر ایران» نوشته جان راسل هنیلز ترجمه و تالیف باجلان فرخی. انتشارات اساطیر، چاپ اول 1383. چاپ دوم 1385. نویسنده پس از طرح کل تاریخ ایران، به خاستگاه اساطیر و طبیعت اسطوره پرداخته و پس از آن به اساطیر ایران باستان رسیده است. کیش خدایان، قهرمانان ایزدی، قهرمانان اسطوره ای، شناخت اساطیر زرتشتی، اسطوره آفرینش، نخستین پدر و مادر انسان، خدا و انسان، اساطیر پایان جهان، زروان گرایی، میتراگرایی، اساطیر مانوی، مزدکی، پیشدادی، کیانیان، آداب مربوط به مردگان، مرام آتش، باران، کوه ها، پرندگان و حیوانات اساطیری، گاهشماری اسطوره ای و اعداد و حروف اسطوره های سرفصل های این کتاب هستند.

چهار: «اسرار گیاهان دارویی» تالیف احمد حاجی شریفی (عطار اصفهانی). انتشارات حافظ نوین. چاپ اول 1382، چاپ دوم 1388 . مولف در دایره المعارف 950 صفحه ای اش به سراغ گیاهان دارویی رفته و به طور مثال در بخش «گیاه کبر» پس از ذکر 9 نام دیگر این گیاه مشخصات گیاه کبر را ریشه یابی کرده و خواص درمانی آن را بیان کرده است. او همچنین در ادامه درباره برگ و غنچه، میوه و تخم این گیاه به بیان توضیحاتی می پردازد.

اما چرا این چهار کتاب را انتخاب کردم در حالی که اغلب انتظار دارند به عنوان کسی که با نوشتن سر و کار دارم یک یا دو رمان یا داستان انتخاب کنم اما من فکر می کنم یک یا دو رمان را نمی توانیم به عنوان اصل قرار بدهیم. ما ریشه ها را فراموش کرده ایم. در حالی که ریشه ها به درد نویسنده یا محقق می خورد. گاهی پیدا کردن کتابی مثل «از خشت تا خشت» مکافات است مثل خودم که یک ماه تمام همه حراجی ها و بساط دستفروشی های کتاب را زیر و رو کردم اما باور کنید این کتاب ها گنجینه هستند. نوینسده امروز اگر می خواهد به تکرار خودش نرسد و کاری اصیل انجام دهد چاره ای ندارد جز اینکه گاهی لابه لای دایره المعارف ها دنبال یککلمه بگردد. این کلمه هم داستان است و هم تاریخ و هم فرهنگ. توصیه می کنم همه داستان نویس ها غیر از خواندن رمان و داستان سراغ این کتاب ها هم بروند؛ کتاب هایی که حکم کلاس درس را دارند.

منتشر شده در روزنامه «شرق» یکشنبه 3 مرداد 89 صفحه آخر - آخرین پیشنهاد

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment