تادانه

از عامه‌پسندها چه می‌توان آموخت؟
عبدالجواد موسوی: «معجون عشق» مجموعه گفت‌وگوهاي يوسف عليخاني با چند نويسنده به اصطلاح عامه‌پسند است؛ نويسندگاني كه اگرچه مخاطبان جدي ادبيات در آنها به ديده تحقير و تخفيف مي‌نگرند، كتاب‌هايشان به شدت پرفروش هستند و مدام تجديد چاپ مي‌شوند. يوسف عليخاني كه هم ناشر و هم تدوين‌كننده كتاب معجون عشق است، بابت انتشار چنين اثري با واكنش‌هاي متفاوتي روبه‌رو شده. با او درباره ويژگي‌هاي ادبيات عامه‌پسند و نقشي كه اين نوع از ادبيات در زندگي ما ايفا مي‌كند به گفت‌وگو نشستيم.

*چيزهايي در زندگي شخصي ما وجود دارد كه از گفتن درباره‌اش پرهيز مي‌كنيم. يكي از اين چيزها خواندن داستان‌هاي عامه‌پسند است. خيلي از ما در نوجواني و جواني اين طور كتاب‌ها را خوانده‌ايم ولي خجالت مي‌كشيم آن را بيان كنيم و مثل گناه كبيره پنهانش مي‌كنيم. شما به عنوان نويسنده‌اي جدي چطور جسارت كردي به سراغ داستان‌هاي عامه‌پسند بروي؟ نترسيدي جامعه روشنفكري و كساني كه ادبيات جدي را دنبال مي‌كنند تحقيرت كنند؟
بحث را با اين اس‌ام‌اس كه يك ربع پيش برايم رسيده شروع مي‌كنم. يكي از نويسندگان جايزه بگير از طيف گلشيري وقتي فهميد كه من منزل خانم فهميه رحيمي هستم و دارم از او مصاحبه مي‌گيرم برايم اس‌ام‌اس فرستاد كه «به خانم رحيمي بگو من وقتي هجده سالم بود با كتاب «پنجره» عشق كردم، خوابش را هم مي‌ديدم و اصلا هم نمي‌دانستم گلشيري كيست» ... ادامه گفتگو
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment