تادانه

نمایشگاه آثار تورج خامنه زاده
دوست عزیز،
با احترام
از شما دعوت می شود
در مراسم گشایش و بازدید از
نمایشگاه آثار «تورج خامنه زاده»
با عنوان «واقعیت جانبی»
در گالری طراحان آزاد شرکت فرمایید

گشایش:
جمعه 21 خرداد ماه ساعت 4 تا 8 بعداز ظهر

بازدید:
تا روز 26 خرداد ماه ساعت 4 تا 8 بعدازظهر

آدرس:
تهران، میدان گلها، میدان سلماس، شماره 5 تلفن: 88008676

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment