تادانه

رودبار الموت؛ غربی و شرقی
پنهان نمی کنم که وقتی شنیدم دوباره این منطقه باشکوه و جادویی به نامی واحد خوانده می شود، شاد شدم.
منطقه رودبار الموت که تا قرن هفتم به نام «رودبار» خوانده می شده و بعد «الموت» و بعد «رودبار و الموت»، بعد از سال 1373 دوپاره شد به نام های «رودبار الموت» و «رودبار شهرستان».
از یکی از مسوولان اداره فرهنگ و ارشاد قزوین شنیدم که رودبار الموت با مرکزیت «معلم کلایه» شده «رودبارالموت شرقی» و رودبار شهرستان با مرکزیت «رازمیان» شد «رودبار الموت غربی».
سال ها بود وقتی می‌گفتند متولد کجایی؟ جواب می‌دادم «الموت» به شناسنامه‌ام اشاره می‌کردند و می‌خندیدند که «رودبار شهرستان» پس چیست؟ و باید مقاله ای می‌نوشتم در پاسخ شان.
خوشحالم که دیگر نامه پیرمردها و پیرزن‌های دهاتی «رودبار شهرستان»ی نمی‌رود به «شهرستان رودبار» در رودبار زیتون و این خوشحالی من برای خودش دلایلی دارد که پاهای آن پیرمردها و پیرزن‌های دهاتی خسته‌تر از آن است که این همه راه برود.

منبع عکس: نمی‌دانم

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment