تادانه

«نوشتا»ی جدید آمد
شماره 15 مجله نوشتا منتشر شد.
حسين آتش پرور، والاس استيونس، علي الفتي، وحيد اميني زاده يزدي، فرناندو پسوا، علي حسن زاده، آزاده دواچي، سهراب رحيمي، قادر رستم، كاظم رضا، عليرضا زرين، كيارش سندسي، ليلا صادقي، علي عبدالهي، حسين فاضلي، آزيتا قهرمان، اي .اي كامينگز، جواد مجابي، م .مويد و ... نويسندگان اين شماره هستند.

به جزشعر و داستان ؛ مطالب زير را در آن مي خوانيد:
بوطيقاي ساختگرا در گُل هاي گوشتي صادق چوبك – گفتاري درباره ادبيات وفلسفه
( فمينيسم و دين ) - نقش هاي سكوت درداستان هاي هوشنگ گلشيري – ساختار داستاني
ترانه هاي خيام – نقد جرج اورول بر اشعارويليام باتلرييتس – ستاره در داستان
پيرمرد و دريا ارنست همينگوي – معرفي چند شعر از انسي الحاج در بخش عربي
و معرفي شعر جهان در بخش انگليسي با ترجمه فارسي
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment