تادانه

کتاب های پرفروش هفته
سلام تورنتو: در هفته اول خرداد ماه 1389، بازار كتاب و كتابخواني در ايران با توجه به برگزاري بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب و مراجعه قابل توجه علا‌قمندان به آنجا و تهيه كتابهاي مورد نياز خود، از وضعيت معمولي و عادي برخوردار بود. غالباً پس از برگزاري نمايشگاه كتاب و همچنين با نزديك شدن زمان امتحانات دانشجويان و دانش آموزان، بازار كتاب نيز تا مدتي به حالت ركود نسبي در مي آيد و پس از آن هم كه فصل تابستان شروع ميشود اين موضوع مزيد بر علت ميگردد تا اينكه كم كم به پايان تابستان و نزديك شدن آغاز سال تحصيلي برسيم كه پس از آن با شروع سال تحصيلي بازار كتاب نيز رونق خود را دوباره شروع ميكند. بنابراين در حال حاضر وضعيت كتاب و كتابفروشي حالت معمولي و حتي ركود نسبي را به خود گرفته است.

براساس اطلاعات اخذ شده از كتابفروشي‌هاي روبروي دانشگاه تهران و خيابان كريمخان زند و جاهاي‌ ديگر در هفته گذشته كتابهاي: «نون نوشتن» يادداشتهاي و خاطرات محمود دولت آبادي از نشر چشمه، «اژدهاكشان» از يوسف عليخاني و انتشارات آموت، «عاشقانه هاي هرمان هسه» اشعار هرمان هسه با ترجمه علي عبدالهي از نشر هيرمند، «دوازده داستان سرگردان» از گابريل كارسيا با ترجمه بهمن فرزانه از نشر ققنوس، «درستايش شعر سكوت» از هوشنگ گلشيري و انتشارات نيلوفر، «پس از تاريكي» اثر هاروكي موراكامي با ترجمه مهدي غبرايي از انتشارات نيك، «اين مردم نازنين» از رضا كيانيان و نشر مشكي از پرطرفدارترين كتابهاي موجود در بازار بوده اند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment