تادانه

الف
همشهری – خردنامه – ویژه نامه کتاب
شماره 44 – اردیبهشت 89 – 134 صفحه

سردبیر: سیدعبدالجواد موسوی
دبیر تحریریه: آزاده میرشکاک

در این شماره می خوانید:
گفتگو با احمد توکلی، رضا صفریان، علی موذنی، دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، علیرضا سمیع آذر، خسرو سینایی، عبدالرحمان عمادی، رسول جعفریان، احمد دهقان، منصور خلج و ...
نقد مجموعه شعر «زحم و نمک»، «من شور»، «قصاید رضوی» و نقد مجموعه داستان های «نمی توانم به تو فکر نکنم سیما» ، «عروس بید» ، رمان «مارمولکی که ماه را بلعید» و ...

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment