تادانه

آنکه زنده است، داستان است
یوسف علیخانی، داستان‌نویسی که با «عروس بید» به نمایشگاه کتاب تهران آمده در گفتگو با خبرآنلاین و در پاسخ به این سوال که آیا داستان نویسی حال حاضر کشور، اصولا داستان نویسی هست یا خیر می گوید: من هیچ وقت به دنبال خوبی و بدی نیستم چون به اعتقاد من اینها نسبی هستند یعنی شاید نویسنده ای که از دید من نویسنده بسیار عالی باشد از دید کس دیگری بسیار متوسط و ضعیف باشد. در حوزه داستان نویسی هم همین قاعده وجود دارد و دلیل این مسئله هم این است که ما هیچ کدام حرفه ای و دانش آموخته این رشته ها نیستیم و تحصیلات دانشگاهی نداریم. تنها باید بگویم که باید از این خوشحال باشیم که این روند داستان نویسی با روند صعودی و نزولی اش همچنان زنده است و این ریتم ادبیات ادامه دارد. برای رسیدن به این نتیجه که آیا در حال حاضر داستان نویسی به معنای واقعی در جامعه وجود دارد یا نه ابتدا باید به یک سلیقه جمعی مشترک برسیم تا بر اساس آن به ارزیابی این حوزه بپردازیم.

خالق «قدم بخیر مادربزرگ من بود» در خصوص داشتن یا نداشتن جایگاه جریان روشنفکری در حوزه تولید کتاب های داستانی می گوید: جریان روشنفکری جایگاه خاصی در این حوزه نتوانسته است به دست بیاورد و دارای نقش اندکی است و شاید به حساب وجود روابط خاص، برخی کتاب های این جریان به تجدید چاپ می رسند اما در مقابل آثار افرادی مثل «فهیمه رحیمی و ر. اعتمادی» با اینکه همه به آنها نویسنده عامه پسند می گویند اما نقش بیشتری در حوزه داستان نویسی دارند.


وی ادامه می دهد: من منکر هیچ کدام از این دو دسته نیستم و کارهای هر دو را در جای خود ارزشمند می دانم اما نکته مهمی که برخی نویسندگان ما در حوزه داستان نویسی از آن غافل شده اند و باعث شده است به نویسندگان عامه پسند توهین کنند این است که از آن «شهرزاد قصه گو» غافل مانده اند. همه قصه؛ تکنیک و زبان نیست، متاسفانه برخی از نویسندگان ما مفهوم قصه به معنای تعلیق و آنچه باعث شده است شهرزاد قصه گو در ذهن مخاطب بماند را فراموش کرده اند. همه نویسندگان باید به این نکته واحد برسند از این رو هم یاید عامه پسندهامان کوتاه بیایند و هم روشنفکرانمان از عامه پسندها یاد بگیرند تا کتاب در حوزه داستان نویسی به یک مرحله متعادل برسد.

علیخانی حوزه نشر را مانند حرفه کشاورزی می داند و در ادامه می گوید: شما وقتی یک دانه را می کارید تا به بار بنشیند باید از آن مراقبت کنید. اگر این کار را کنید به محصول پرباری تبدیل می شود. کتاب هم همین طور است اگر تنها منتشرش کنید و از آن حمایت نکنید مطمئن باشید بچه ناخلفی می شود اما اگر مراقبش باشید این کتاب علاوه بر اینکه دیده می شود، محصول خوبی هم به ما می دهد ولی متاسفانه در حال حاضر پیش از آنکه اشکال به مجامع دولتی و مسئولان باشد به خود ناشران ایراد وارد است که از کتاب هیچ حمایتی نمی کنند و آن را تبلیغ نمی کنند.

ادامه گفتگو ... اینجا و اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment