تادانه

شناختنامه آنا آخماتووا
شناختنامه آنا آخماتووا در 742 صفحه به کوشش علی دهباشی توسط نشر کتاب نیک روانه بازار نشر می‌شود.
دهباشی در مقدمه این کتاب می نویسد: «پس از انتشار ویژه‌نامه بخارا دربار‌ه زندگی شاعر نامدار روس اوسیپ ماندلشتام ( شمار‌ه 49، بهار 1385) و برگزاری شبی به یاد او در اردیبهشت 1385، و ویژه‌نامه آنا آخماتووا شاعر‌ه بزرگ روس ( شمار‌ه 61) و برگزاری شبی برای او در سالروز تولدش، اینک شناختنامه آنا آخماتووا را با افزودن مطالب جدیدی به آن تقدیم خوانندگان عزیز می‌کنیم.»
یادداشتی دربار‌ه این مجموعه ـ علی دهباشی ، سالشمار و زندگی آنا آخماتووا ، زندگی من ـ ترجمه احمد پوری ،آنا آخماتووا ـ یوسیف برودسکی ، ترجم‌ه محبوبه مهاجر ، آخماتووا ـ سام درایور ، ترجمه محمد مختاری ، خاطراتی از آنا آخماتووا ، خاطراتی از آنا آخماتووا ـ فرزانه قوجلو ، مردم روسیه و شعرـ لیدیا چوکفسکایا، ترجه ناهید طباطبایی، مرگ مجازات ترس است! لیدیا چوکفسکایا، ترجم‌ه لاله خاکپور، دیدار با آنا آخماتووا و... بخش هایی از این کتاب هستند.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment