تادانه

پیمان هوشمندزاده | کتاب و عکس
شاخ
مجموعه داستان پیوسته
پیمان هوشمندزاده

نشر چشمه
86 صفحه
چاپ اول زمستان 1388
2000 نسخه
2200 تومان


پیمان هوشمندزاده
3 اردیبهشت ماه 1389
افتتاحیه ساعت 3 بعدازظهر تا 9 شب
روزهای دیگر ساعت 11 صبح تا 7 بعدازظهر
(جمعه های غیرافتتاحیه تعطیل است)
گالری آران
خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک 12
عروس بید
عروس بید

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment