تادانه

درباره نمایشگاه بیست و سوم
يوسف عليخاني خواستار اين شد كه جلسه‌هاي سراي اهل قلم در نمايشگاه كتاب و اهداي بن كتاب به اهل قلم گزينشي نباشد.

اين داستان‌نويس در گفت‌وگو با خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به جلسات نقد‌ و بررسي كه سراي اهل ‌قلم در نمايشگاه كتاب برگزار مي‌كند، آن‌ را مثبت ارزيابي كرد و در عين حال گفت: به نظر مي‌رسد كه در سال‌هاي اخير، اين جلسات گزينشي شده است. اين درست نيست؛ بايد نگاه‌مان را باز كنيم و جلسات را خودي و غيرخودي نكنيم؛ چرا كه هر نويسنده‌اي كه دست به قلم برده و «كلمه» را به ‌كار مي‌برد، قابل احترام است. كسي كه در خدمت كلمه است، در خدمت خداست.

ادامه گفتگو ... اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment