تادانه

نمایش فیلم «نوروزبل»
مراسم بزرگداشت روز جهانی محوطه‌ها و بناهای تاریخی به وسیله کمیته ملی ایکوموس ایران روز یکشنبه 29 فروردین 1389 برگزار می‌شود. این مراسم ساعت 4:30 بعدازظهر در محل سالن دکتر شیرازی مجموعه هنرپژوهی نقش‌جهان واقع درخیابان ولیعصر – ضلع جنوبی پارک ساعی – شماره 2169 آغاز می‌شود.

نمایش فیلم «نوروزبَل» ساخته یوسف علیخانی بخشی از این مراسم است. فیلم نوروزبل در گفتگو با «عبدالرحمان عمادی»، «نصرالله هومند»، «مسعود پورهادی» و ... به بررسی ریشه های کهن این رسم و گستره دیلمستان تاریخی می پردازد. نوروزبل سال 1386 و 1387 تهیه شده و به وسیله «حامد کلجه ای» تدوین شده است. نوروزبل یا نوروز دیلمی فیلمی مستند در 26 دقیقه است.

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com