تادانه

عطار؛ نويسنده‌اي از جنس امروز
يوسف عليخاني عطار را نويسنده‌اي از جنس امروز دانست كه از بسياري از نويسندگان امروزي به دوره ما نزديك‌تر است. به گفته اين نويسنده، زبان، نوع روايت و شخصيت‌پردازي از شاخصه‌هاي اصلي اغلب آثار اوست كه اين شاعر را از هم‌نسلانش متمايز مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عليخاني كه سال گذشته بازنويسي «تذكرة‌الاولياء» عطار را انجام داده، گفت: عطار به ريتم كنوني داستان‌نويسي معاصر ما نزديك مي‌شود و در بيشتر آثار او مولفه‌هاي داستاني به گونه‌اي كه مورد توجه خواننده امروز است، وجود دارد.

نويسنده «عروس بيد» همچنين تصريح كرد: اغلب آثار عطار بيان يك واقعه نيست كه در خيلي جاها خوانده‌ايم و يا شنيده‌ايم. در اين آثار شخصيت‌سازي ديده مي‌شود و راوي‌ها به دقت توصيف مي‌كنند؛ به طوري كه براساس بسياري از اين آثار مي‌توانيم فيلم يا نمايشنامه بسازيم.

وي در ادامه درباره بازنويسي تذكرةالاولياء توضيح داد: در بازنويسي تذكره‌الاولياء، من سي داستان از اين كتاب انتخاب كردم و در واقع در مكتب او شاگردي كردم؛‌ چرا كه سعي داشتم از توانايي او در زبان، ‌نوع روايت و موضوعاتي كه انتخاب مي‌كند، بهره ببرم.

اين برگزيده جايزه ادبي جلال آل‌احمد با اشاره به تعديل كردن فضاي حكمت‌آميز در باز‌نويسي تذكره الاولياء افزود: در اين بازنويسي من سعي داشتم تا از فضاي حكمي و پند‌آموز اين كتاب بكاهم و به وجه تصويري آن و آنچه مورد علاقه مخاطب امروز است، بيفزايم؛‌ چرا كه مخاطب امروز دوست دارد با تصوير به برداشت خودش برسد.

عليخاني خاطر‌نشان كرد: در هر حال عطار متعلق به روزگار ماست و الهي‌نامه، اسرارنامه، مصيبت‌نامه و مختار‌نامه او با اينكه به نظم گفته شده، ‌ولي قصه خوانده مي‌شود.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment