تادانه

امروز روز ملي عطار نيشابوري است
از تذکره‌الاولیاء عطار ... اینجا
درباره «عطار نیشابوری» ... اینجا
«تذكره‌الاوليا» به‌روایت «یوسف علیخانی» ... اینجا
قصه‌گويي به نام «عطار نیشابوری» ... اینجا
عطار؛ نويسنده‌اي از جنس امروز ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment