تادانه

شناختنامۀ تاگور منتشر شد
شناخت نامه تاکور به کوشش علی دهباشی منتشر شد.
این شناختنامه در 560 صفحه به وسیله نشر نیکا روانه بازار کتاب شد
در این یادنامه موضوعات گوناگونی مورد بحث قرار گرفت است :
• سیری در زندگی تاگور
• اندیشه و فلسفۀ تاگور
• فلسفۀ آموزش تاگور
• تاگور و سروده هایش
• نقد سروده های تاگور
• تاگور و جایزۀ نوبل
• سفرهای تاگور
• داستان های کوتاه تاگور
• نقد داستان های تاگور
• گفتگوهای تاگور
• نامه های تاگور
• تاگور نقاش
از گروه نویسندگان و مترجمانی که علی دهباشی را در این مجموعه یاری کرده اند می توان از : فتح الله مجتبایی، سعید فیروزآبادی، محمد گلبن، ع.پاشایی، خسرو ناقد، صفدر تقی زاده، سروش حبیبی، مهشید نونهالی، دکتر محمود حسینی زاد، علی خضرایی فر، حسن کامشاد، هرمز همایون پور، لاله خاکپور، روحی افسر، رضا سیدحسینی، افشین معاصر و چند تن دیگر نام برد.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment