تادانه

نقد «پرتره‌ی مرد ناتمام»
مجموعه‌داستان پرتره‌ی مرد ناتمام، نوشته امیرحسین یزدان‌بد در پنجمین نشست چشمه‌ی کتاب یک‌شنبه، 16 اسفند1388، ساعت 4 عصر در سرای کتاب فرهنگ‌سرای شفق نقد و بررسی می‌شود.
در این جلسه علی شروقی و احسان نوروزی به همراه نویسنده‌ی کتاب ـ حضور دارند. پرتره‌ی مرد ناتمام، اولین اثر امیرحسین یزدان‌بد و شامل هشت داستان است.
سرای کتاب: یوسف‌آباد، خیابان بیست‌ویکم، پارک شفق، فرهنگ‌سرای شفق

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment