تادانه

نقد کتاب

«ارواح مرطوب جنگلی»
نویسنده: محسن حکیم معانی

منتقدان: میترا الیاتی، جواد جزینی و محمدرضا گودرزی

زمان: ساعت 4 بعدازظهر روز دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
مکان: کانون ادبیات ایران (مفتح جنوبی - کوچه اردلان)

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment