تادانه

یادداشت‌هایی از نوع نزدیک؛ یک
ویترین نشر چشمه، ویترین نشر چشمه است

نشر «چشمه» ویترین خوبی دارد؛ دو نبش و یا شاید بشود گفت سه نبش؛ رو به پل کریمخان، رو به میرزای شیرازی، رو به هفت‌تیری ها و هم سمتِ ولیعصری ها. ویترین نشر چشمه آنقدر تاثیرگذار است که بدون هیچ شرط‌بندی می توان، با قرار گرفتن در آن در یک هفته رکورد فروش را زد؛ در تمامی تهران که هیچ، در همه کشور.

«عروس بید» تنها دو هفته در ویترین نشر چشمه قرار گرفته و حداقل 15 جلد از این کتاب فقط و فقط در این فروشگاه به فروش رفته اما آیا «عروس بید» همیشه در نگاه و بالکنِ این فروشگاهِ معروف خواهد ماند؟ یا لطف کرده اند که به این کتاب هم اجازه عرض اندام داده‌اند؟

تردید ندارم که ویترین نشر چشمه، ویترین کتاب های نشر چشمه است و اگر هم «عروس بید» که نورچشم «آموت» است، مهمان است آنجا و ویترین نشر چشمه، نمایشگاهی است کوتاه مدت برای او.

با ناشر بزرگی حرف می زدم، دو دوتا چهارتا کرد که قیمت کتابفروشی نشر چشمه مثلا اینقدر میلیون تومان است و بعد متر کرد ویترینش را و بعد قیمت کل کتابفروشی را سرشکن کرد در همین چند متر جای پشت شیشه که ویترین نام دارد و بعد گفت می دانی چه لطفی کرده نشر چشمه که جا داده تو هم دیده بشوی؟

دیدم بد است آدم همه چیز را اقتصادی و پولکی ببیند اما بعد عقب تر که برگشتم و رفتم به سال های دانشجویی ام در سال های 1372 به بعد که یکی دو سالی خوابگاهم اول خیابان سنایی بود، یادم افتاد چشمه آن سال ها هم بود و پرس و جو نکرده ام اما به یقین پیش از این هم بوده. خب این یعنی سرمایه گذاری کسی مثل کیاییان برای جایی مثل چشمه و خون دل خوردن ها تا این چشمه، چشمه بشود و ویترینش اینقدر بیرزد که حالا.

بعد با خودم فکر کردم چرا من و دوستانم فکر می کنیم چشمه باید بشود ویترین کتاب های ما و بعد ایراد بگیریم به کیاییان که چرا فقط کتاب های نشر خودش را آنجا می گذارد و گاهی هم از سر لطف کتابی از ما بگذارد در پیشانی اش تا دیگران هم ببینند؟

مگر نه این که هر وجبش کلی ارزش ریالی دارد؟ غیر از این است که چشمه تمام زمان هایی که من و دوستانم هزار کار دیگر کرده ایم، او فقط و فقط کار کتاب کرده؟ جز این است که کتاب های داستان و رمان جدی بیش از هر کتابفروشی دیگری در کتابفروشی چشمه به فروش می رود؟ خب چرا من به خودم حق می دهم که انتظاری جز این داشته باشم؟ و چرا تشکر نکنم از کاوه کیاییان که لطف کرده و «عروس بید» را نشانده در ویترینش؟ عقل چه حکم می کند؟ به من اجازه می دهد بگویم به هزار دلیل مثلا من درآوردی باید کتاب های همه ناشران و نویسندگان دیگر در ویترین نشر چشمه جای بگیرید جز کتاب های نشر چشمه؟

ویترین نشر چشمه، ویترین نشر چشمه است و دیگر هیچ.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment