تادانه

انشا و نويسندگي 3
فصلنامه آموزشي و پژوهشي، خبري، اطلاع‌رساني، تحليلي
مديرمسوول و سردبير: سيدحسين محمدي حسيني‌نژاد
مدير اجرايي مجله و سردبير آسمون ريسمون: پريسا برازنده
ويراستار: محمد حسيني
سال اول 1388/ شماره 3/ 3000 تومان

در اين شماره مي‌خوانيد:
نوشتن تاریخی کردن خود است/ گفتگو با دکتر حسن عشایری
تصمیم گرفتم نویسنده بشوم/ گفتگو با سپیده شاملو
نگارش در دبیرستان/ گفتگو با دکتر حسن ذوالفقاری
یادگیری از طریق نوشتن/ میرزاییی
آسیب شناسی مقالات علمی/ دکتر حسین علیان عطاآبادی
یک روز یکشنبه شگفت انگیز/ گابریل گارسیا مارکز/ بهمن فرزانه
فرم و ساختار در اثر هنری/ حافظ موسوی
نثر جمیل سعدی/ خیمه دوز
ادبیات درمانی / محلوجی زاده
و شعرهایی از شعرهایی از شمس لنگرودی، احمد پوری، گروس عبدالملکیان، سارا اردهالی و شهاب مقربین ...


تلفن 66427053
صندوق پستي 7861/14155
پست الكترونيك: ensha@neveshtan.ir
آدرس سايت: http://www.neveshtan.ir/
نشاني: تهران، خيابان كارگر شمالي، بين فرصت و نصرت، كوچه بهروزي، پلاك 1، واحد 2

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment