تادانه

تسلیت به «ابراهیم میرقاسمی»
کوتاه بود خبر: «سلام یوسف جان! حاج خانم فوت کرد.»
شوکه شدم. درست هفته قبل وقتی طرح جلد رمان «دیدا» آماده شده بود، به «ابراهیم میرقاسمی» زنگ زدم که ابراهیم جان! طرح جلد رو برایت ایمیل کردم، ببین!
بعد زنگ زد که پرینت گرفته وبا حاج خانم دیده و حاج خانم سلام می رساند حالا.
و حالا این اس ام اس کوتاه. لعنت به همه خبرهای بد.
ابراهیم جان! بدترین کار دنیا تسلیت گفتن است؛ آن هم به تو که پس از سال ها رمانت به زودی قرار بود همه و مخصوصا حاج خانم را شاد کند. تسلیت می گم؛ همین.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment