تادانه

گفتگوی دنیای اقتصاد با عبدالرحمن عمادي

شهرنشيني تداوم تفكر دهقاني است
گفتگو: یاسین نمکچیان و علی خوشتراش

روزنامه دنیای اقتصاد - یکشنبه 18 بهمن 1388 صفحه
برای خواندن این گفتگو اینجا و اينجا و اینجا و اینجا را کلیک کنید

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment