تادانه

بهترین‌های ادبیات ایران پس از انقلاب
«احسان عابدی» عزیز دو هفته قبل از روزنامه بهار زنگ زد. گفت تا غروب دوباره زنگ می زنم که نظرتت را بدانم درباره بهترین شاعر و بهترین نویسنده و بهترین کتاب شعر و بهترین کتاب داستان. قرار شد من زنگ بزنم و بگویم نظرم را.
زنگ نزدم که در واقع نظری نداشتم در این باره. دو سه روز بعد خانم حقانی از روزنامه بهار زنگ زد و گفتم اگر چند نویسنده و چند شاعر و چند اثر را یادداشت می کنید نظرم را می گویم. نوشت که گفتم بهترین نویسندگان از نظر خودم را بگویم: محمود دولت آبادی، احمد محمود، هوشنگ گلشیری، محمد شریفی، محمدرضا صفدری، بیژن نجدی، شهرام رحیمیان، شهرنوش پارسی پور، ابوتراب خسروی و ... بعد بهترین شاعران را گفتم: احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، احمدرضا احمدی، شمس لنگرودی، نازنین نظام شهیدی، آزیتا قهرمان، علی عبداللهی، علیرضا حسنی آبیز، شهاب مقربین و ... بعد بهترین کتاب ها را گفتم که یادم هست به خانم حقانی گفتم شاعران را کمتر می شناسم و بیشتر نام کتاب های رمان و داستان کوتاه را می برم: یوزپلنگانی که با من دویده اند، دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد، باغ اناری، سمفونی مردگان، دیوان سومنات، سیاسنبو، جای خالی سلوچ و ...
بعد دوباره احسان عزیز زنگ زد که کلک زدی رفیق! و بعد گفت باید بازی را به شکل صحیح انجام دهی و به ناچار از میان تمامی کسانی که دوست داشته و دارم فقط اکتفا کردم به یک نفر شاعر و یک نفر نویسنده و یک مجموعه شعر و یک رمان. گزارش کامل را اینجا بخوانید
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment