تادانه

لطفا توضیح عکس را بخوانید

باور کنید اینجا صحنه ای از صحنه های فیلم «سایه نیاکان فراموش شده» ساخته «سرگئی پاراجانوف» نیست، اینجا امامزاده «آیین» است در الموت و مراسم هم مراسم عاشورا.
عکس از اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment