تادانه

گفتگوی کتاب هفته با عبدالرحمان عمادى
گفتگوی کتاب هفته با عبدالرحمان عمادی، نویسنده و ایران پژوه
گمشده‌هاى فرهنگ ايران در درياى مردم
گفتگو: رضا علیزاده

کتاب هفته - 17 بهمن 1388- شماره 870
برای خواندن این گفتگو یا روی عکس کلیک کنید یا اینجا و اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment