تادانه

کارگاه قصه نویسی «ناهید طباطبایی»
آموزشگاه آزاد ویژه
روزهای دوشنبه 9 تا 11 صبح
علاقمندان برای نام نویسی با تلفن 88733674 تماس بگیرند

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment