تادانه

«آسمانکت» منتشر شد
http://media.isna.ir/oldcontent?n=pics/1388/10/Art/178.jpg 
«آسمانکت» (چند رسم مردمی) نوشته «عبدالرحمان عمادی» در 210 صفحه به وسیله نشر آموت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل پنج مقاله: (شعری هخامنشی درباره آفرینش شادی برای مردم که نوزده بار در سرخط نوشتارهای هخامنشیان بازگوئی شده، آسمانکت، آب استه در کوهستان طبرستان، ستایش رام یا لام در دیلم؛ نشانه هائی از ستایش عنصر و کدو زنی) است.

«آسمانكت» به معناي صاعقه است و در اين كتاب نام يكي از رسم هايي كهن هست كه مردم ايران بدان اعتقاد داشتند. رعد و برق در قديم، نمونه بسيار بزرگي از هشدار خداوند بوده و مورد توجه بيشتر مذاهب دنيا قرار مي‌گرفته است. البته عده‌اي هم معتقد بودند كه وقتي صاعقه مي‌آيد، قدرت پادشاهي و نيرومندي را به گروهي خاص اعطا مي‌كند.
مذاهب مختلف «آسمانكت» را به زبان خودشان روايت كرده‌اند؛ ‌ضمن آ‌نكه اين موضوع همواره مورد بحث و توجه بوده و جنبه‌هاي مختلفي را بيان مي‌كرده است.
اين كتاب در قالب مقالاتي به بررسي لايه‌هاي معنايي و‌ رمزي واژه‌ها و اصطلاحاتي از زبان كهن فارسي و سروده‌هاي كهن ايراني پرداخته است.
مقاله ديگر اين كتاب «كدوزني» است كه جشني در زمان صفويان در شمال ايران بوده؛ به اين ترتيب كه كدويي مزين را در جايي آويزان مي‌كردند و با اسب دور آن مي‌گشتند و به آن تير مي‌زدند. در اين مقاله معناهاي متفاوت و رمزي اين رسم بررسي شده است.
«آب استه» و ستايش آب و باروري، مقاله ديگري از اين كتاب است كه در آن ستايش جشن و دعايي براي آب خواهي و ستايش آب بررسي شده. در اين مقاله به معناي اين واژه در الواح سومر نيز نگاهي شده است
كتاب «آسمانكَت (چند رسم مردمي)» 210 صفحه است و با قيمت 4000 تومان به وسيله نشر «آموت» منتشر شده است.


* یادداشت ایوب بی نیاز درباره «آسمانکت» در روزنامه ایران

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com