تادانه

مجموعه داستان «عروس بید» مجوز گرفت
«عروس بيد» سومين مجموعه داستان يوسف عليخاني به زودي توسط نشر «آموت» روانه بازار كتاب مي‌شود.

این مجموعه داستان، 192 صفحه و شامل 10 داستان کوتاه است.

«پناه بر خدا»، «آقای غار»، «هراسانه»، «پنجه»، «رتیل»، «جان قربان»، «عروس بید»، «مرده گیر»و «بیل سر آقا و پیر بی‌بی» نام داستان‌هاي اين كتاب است.

ادامه خبر ... اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment