تادانه

نشر «آموت» منتشر کرد
پنج کتاب از عبدالرحمان عمادی
«خوزستان در نامواژه های آن» ... اینجا
«لامداد» (چند جُستار از ایران) ... اینجا
«آسمانکت» (چند رسمِ مردمی) ... اینجا
«حمزه آذرک و هرون الرشید» (در آئینه دو نامه) ... اینجا
«دوازده گل بهاري» (نگاهي به ادبيات طبري و ديلمي) ... اینجا

دفتر نشر آموت - تلفن: 88827140
خرید کتاب از تمام کتابفروشی های معتبر کشور
مرکز پخش ققنوس - تلفن: 66408640
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment