تادانه

پنج كتاب از عبدالرحمان عمادي منتشر شد
«دوازده گُل بهاري» (نگاهي به ادبيات ديلمي و طبري)، «آسمانكَت» (چند رسم مردمي)، «لامداد» (چند جُستار از ايران)، «حمزه آذرك و هرون الرشيد عباسي» (در آيينه‌ي دو نامه)، «خوزستان در نامواژه‌هاي آن»

نخستين كتاب‌هاي «عبدالرحمان عمادي» 84 ساله، پيشكسوت ايران‌شناسي و نخستين كتاب‌هاي نشر «آموت» منتشر شدند.

درباره پنج کتاب ...آموت و ایسنا و فارس

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment